I et nyhedsbrev fra DTU
forlyder det at de pr. 1. februar 2019 ændrer arbejdsgang ifm. undersøgelse for
Maedi-Visna/CAE-antistoffer hos får og geder. Derved vil blodprøver, som modtages
inden den 25. i måneden, blive registreret og prøveforberedt ved modtagelsen,
og efterfølgende opbevaret og analyseret samlet sidst på måneden.
Laboratoriesvar for disse prøver vil blive udsendt omkring den 1. i efterfølgende
måned. Besætninger vil ikke miste status i programmet, som følge af den
forlængelse af svartiden.

Fordelen er, at der kan spares ressourcer i laboratoriet, og prisen for
undersøgelse af blodprøver for Maedi-Visna/CAE-virus vil i fremtiden kunne tilbydes
til en pris på 59 kr. pr. prøve. 

Hvis undersøgelsen ønskes udført hurtigere med en svarfrist på 3-5 dage efter modtagelse af prøverne, skal indsendende dyrlæge angive dette tydeligt på indsendelsessedlen. Undersøgelsen vil i disse tilfælde koste 250 kr. pr. prøve.

Læs mere