Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2016

På bestyrelsesmødet den 7. oktober drøftedes bl.a. sidste nyt vedr. Fåreafgiftsfonden og kommende arrangement for medlemsforeningernes bestyrelser

Læs mere her Referat 7. oktober 2016