Referat fra møde d. 24/2-16 i Fællesforeningen

Her er vedhæftet referat fra Fællesorganisations møde den 24.02.2016 i Fangel.

Se vedhæftet pdf dokument.

Referat 2016.02.24

Repræsentantskabsmøde d. 26 juni kl 13.00

Der er repræsentantskabsmøde på Fyn d. 26 juni kl 13.00. Læs invitationen for mødet her.

Læs mere

Referat fra Skype møde d. 23/5

Her er vedhæftede referat fra skype møde i Fællesorganisationen den 23/5

Download Referat fra 23/5

Arealbaserede tilskudsordninger – ændring af fire bekendtgørelser

Angåenden ændring af bekendtgørelserne for de arealbaserede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet for 2014-2020

Krav om opsætning af plakat udgår, og bestemmelserne om bortfald af tilsagn om tilskud lempes.

Læs mere her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59497

Serviceeftersyn på området med transport med levende dyr.

I forbindelse med Veterinærforlig II blev der iværksat et serviceeftersyn på området med transport med levende dyr. Der blev nedsat en projektgruppe, der har gennemført serviceeftersynet af transportområdet. Formålet var at kortlægge Fødevarestyrelsens administration og kontrol med reglerne om beskyttelse af dyr under transport, med henblik på at opstille anbefalinger til ændringer og tilpasninger, der kan sikre tilstrækkelige, hensigtsmæssige og tydelige procedurer for Fødevarestyrelsen og de involverede aktører.

Tidligt i forløbet havde medlemmer af Dialogforum, Transport med Dyr, i Fødevarestyrelsen, mulighed for at komme med input til emner, der kunne blive behandlet. Ikke alle input er blevet behandlet i rapporten. Der er emner, der ligger uden for serviceeftersynet, som f.eks.  forslag til ændringer af Transportforordningen (EF) Nr. 1/2005. Disse forslag kan dog komme i spil på et senere tidspunkt, når der åbnes for forhandling af transportforordningen i EU-regi. I øjeblikket er det ikke planlagt, at åbne for forhandlinger af transportforordningen.

I har løbende været orienteret om arbejdet med serviceeftersynet på transportområdet. Der udestår fortsat en meddelelse til hver enkelt af Jer deltagere, der er kommet med input, som ikke er omfattet af rapporten. Denne meddelelse vil følge så snart som muligt.

Arbejdet med rapporten havde til formål at komme med anbefalinger til arbejdet med transportområdet. Implementeringen af anbefalingerne er ikke en del af denne rapport, men betragtes som en selvstændig fase.

Serviceeftersyn af transportområdet april 2016

Skypemøde i Fællesorganisationen den 3.4.16.

Tilstede: Randi Worm, Annette Panduro, Carl Barslund, Jeppe Monska, Bjarne Wohlfahrt, Christian Svendsen, og Inga Stamphøj

Læs mere

Høringsforslag omkring projekttilskud med bevaringsarbejdet med gamle husdyr

Høringsforslag:

Titel: Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Download den fulde dokumentation omkring høringsforslaget på dette link:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59436