Aktuelt

Kommende begivenheder

Referater

Fra Fællesorganisationen Får og Lam

Referat repræsentantskabsmøde 2018

Referat fra Repræsentantskabsmøde afholdt 24.11.2018 hos Lars Skovmose.

Der deltog repræsentanter fra Fynske Fåreavlere, Sønderjysk Fåreavl og Sydvestjyske Fåreavlere

Valgt til ny bestyrelse, der konstituerede sig samtidig

Formand: Jens R. Nielsen, Sønderjysk Fåreavl

Kassere og hjemmeside/div IT: Steen Ove Sørensen, Sydvestjyske

Skriverkarl: HC Knudsen, Sydvestjyske

Dan Kvols Fjordvang, Fynske Fåreavlere

Ann Stistrup Christiansen, Sydvestjyske

Suppleant: Lars Skovmose, Fynske Fåreavlere

Suppleant : Ole Sørensen, Sønderjysk Fåreavl

Revisor : Karl Barslund. Sydvestjyske

Ann Stistrup blev valgt som tovholder/igangsætter for alt vedrørende sundhed ved får og lam

Kassebeholdning er på kr. 30.000,-

Det blev besluttet at medlemsforeningerne indbetaler et symbolsk kontingent for 2018 og 2019 på kr.100 pr år.

Bestyrelsen blev opfordret til at få flere fåreavlsforeninger, både lokale og raceforeninger, til at deltage i Fællesorganisationen

Evt. og diverse:

Ann Stistrup og Ron Bon har deltaget i møde på Seges vedrørende de nye Madieprøver.

Steen Ove Sørensen har nu koden til foreningens hjemmeside, og har opdateret siden.

Medlemsforeninger opfordres til at bruge hjemmesiden. Både kalenderfunktion og til andre nyheder

Seneste nyt

Fra Fællesorganisationen Får og Lam

Kontakt ved mistanke om ulveangreb

Ring på telefonnnummer: 30 34 15 30 hvis du har mistanke om et formodet ulveangreb. Vagttelefonen har åbent alle dage kl. 8.00-16.00. Opkald udenfor tidsrummet 8-16 vil blive omstillet til en telefonsvarer, hvor man bliver rådgivet til håndtering af kadaver mm.

Send os en mail